Simpozion de Artă “Heviz – Eden” 2013, 05-17 mai, or.Heviz, Ungaria

Categories:  presa, tabere de creaţie

fluxSursa: FLUX, Ediţia de Vineri Nr.201320 din 31 mai 2013 / http://www.flux.md/articole/14815/
„Heviz-Eden” 2013
Ediţia de Vineri Nr.201320 din 31 mai 2013

Evenimentele culturale sunt un bun prilej de a aduna oameni de creaţie din diverse ţări. Astfel, în perioada 5-17 mai 2013, s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional de Artă „Heviz-Eden” 2013, la care au participat artişti plastici din Republica Moldova, România, Ucraina şi Ungaria. Autorul şi organizatorul proiectului a fost Elvira Cemortan-Voloşin, preşedintele Cerului Cultural „ARTELIT” din Republica Moldova, iar coorganizatorul părţii ungare – Zita Pozsiczky, managerul reţelei hotele Hunguest Hotel.

Evenimentul a fost găzduit de Hotelul „Panorama”, unul dintre hotelele reţelei Hunguest Hotel din oraşul Heviz, Ungaria. Partenerul proiectului – Rotary Club Chişinău, Republica Moldova, a contribuit la buna desfăşurare a simpozionului prin procurarea materialelor de lucru.

Tema Simpozionului a fost meditaţia prin artă, inspirată în acest an de vasta cultură indiană. Artiştii plastici au realizat tablouri reieşind din tematica propusă. Vizionarea acestor lucrări a predispus publicul la meditaţie, având un bogat substrat filosofic. Alături de pictură nu a lipsit nici muzica indiană şi nici filmele de scurt metraj ce reflectă valorile culturale.

Prezent la eveniment, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ungaria, Alexandru Codreanu, a menţionat despre necesitatea de a petrece astfel de evenimente culturale care contribuie la dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor bilaterale moldo-ungare.

Simpozionul din acest an de la Heviz a găzduit numeroşi artişti cu renume. Participanta Eleonora Romanescu, Artist Emerit, Artist al Poporului din Republica Moldova, a menţionat: „Grupul din care fac parte, organizat de Elvira Cemortan-Voloşin, este armonios, aici am avut posibilitatea să pictez”. Artista s-a declarat impresionată de peisajul oraşului Heviz, care a inspirat-o la realizarea a numeroase tablouri. Frecventarea băilor termale i-a oferit şi posibilitatea de a se trata. Pictoriţa a specificat: „acest loc pitoresc cu ape curative mi-a dat viaţă”. Eleonora Romanescu îşi face deja planuri şi nutreşte speranţe pentru o bună organizare şi desfăşurare a expoziţiei personale jubiliare din anul 2016.

Despre importanţa momentelor meditative în cadrul Simpozionului de artă a menţionat participanta din Lvov, Ucraina – Zenovia Shulga, doctor în studiul artelor, profesor la Catedra de Arte Textile, Academia Naţională de Arte din Lvov.

Un moment primordial la organizarea evenimentului a fost conlucrarea cu tânăra generaţie, care a avut mult de învăţat de la marii maeştri.

Simpozioanele din acest „colţ de rai”, organizată de Centrul Cultural „ARTELIT” în colaborare cu Hunguest Hotels, se află la a IV-a ediţie, şi e un bun prilej pentru a fi susţinut şi în continuare.

Pentru FLUX, Natalia Procop, cercetător ştiinţific, Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţă a Moldovei
Diana Caldare-Raicu, doctorandă, UPS „Ion Creangă”
Participanti: Eleonora Romanescu, Elvira Cemortan-Volosin, Natalia Procop, Elena Miluschina, Valentina Butnarciuc s.a.

Leave a Comment

*