ArtTEXTIL 2007

Categories:  tabere de creaţie

simpozion
perioada: 23 august – 1 septembrie, 2007
organizatori: Ministerul Culturii şi Turismului al RM,
Uniunea Artiştilor Plastici din RM,
Departamentul Cultură Al Primăriei Municipiului Chişinău,
Editura Stelpart
locul: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi
vernisaj: 24 august 2007, ora 16:00

Participanţi

Polonia
1. Chodkiewicz Joanna
2. Dulewicz Urszula
3. Grynczel Dorota
4. Kordyasz Katarzyna
5. Krasnodębska Jolanta
6. Łabędzka Marta
7. Olejnik Jadwiga
8. Olejnik Krzysztof
9. Sztetner Elwira
10. Welk Eulalia
11. Welk Maciej
12. Welk Piotr
13. Welk Teodora
14. Zdańkowska Jolanta
15. Zdańkowski Tomasz

Republica Moldova
16. Arbuz-Spatari Olimpiada, membrăUAP, lector superior UPS Ion Creangă
17. Bontea Elena, membru UAP, Maiestru în artă
18. Breazu Florentina- pictor, membru UAP
19. Cantor-Molotov Galina, membru UAP
20. Cemortan-Voloşin Elvira, design textil, membru UAP
21. Covalenco Vladimir, designer vestimentar
22. Danilisen Anatol, membru UAP
23. Hămuraru Nina, membru UAP
24. Mihailicenco Sava
25. Palii Aliona
26. Prosii Irina, design interior, lector superior UPS Ion Creangă
27. Romanescu Eleonora, membru UAP, Maiestru în Artă
28. Rurac Anatol, Preşedintele UAP RM
29. Sainciuc Glebus, membru UAP, Maiestru în Artă
30. Svernei Igor, director, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală
31. Vânagă Valeriu, ceramist, şef secţia Arta Decorativă UAP
32. Butnarciuc Valentina
Republica Moldova, inclusiv Gagauz Yeri
33. Ungureanu Olga
34. Şuhrei Serghei
România
35. Balan Alexandru Şerban
36. Baran Mihnea, membru UAP, muzeograf, Bacău
37. Creţu Livia, Profesor de pictură, Bacău
38. Elisei Andreea Eliza, Compania multinaţională, PR, management
39. Mînecanu Alexanru, elev, clasa XI, Liceul de Artă George Apostu, Bacău
40. Severin Cătălina, elevă, clasa XI, Liceul de Artă George Apostu, Bacău
41. Stanciu Aurel – membru UAP, şef.catedră Arte Vizuale, Liceul de Artă
George Apostu, Bacău
42. Tiperciuc Silvia – membru UAP Bacău, expert restaurator
43. Zâmbroianu Nicolae – membru UAP, Bucureşti

Ucraina
44. Litvin Oxana
45. Sahro Iaroslav
46. Şuliga Zinovia, membră UAP, prodecan, Institutul de Arte, Livov
47. Zaharciuc Natalia, membră UAP
48. Zaharciuc Natalia, membră UAP

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.