Simpozion de Arta “Moldovan Art for your Heart”, Bruxelles, Belgia

Categories:  expoziţii reprezentative internaţionale, simpozion de artă
Cu siguranţă sfârşit anului 2014 poate fi considerat de bun augur pentru viaţa artistică din Republica Moldova. După expoziţiile personale întitulate „All for you” a artistei Elvira Cemortan-Voloşin prezentate în Arnhem, Olanda şi Bruxelles, Belgia în cadrul „Europanova Festival”, Iana Stanţieru, membru activ al Diasporei moldovenești din Regatul Belgiei, a venit cu propunerea de a organiza o altă expoziţie a autoarei la Parlamentul European. Elvira Cemortan-Voloşin, preşedintele Centrului Cultural „ARTELIT” din Republica Moldova a propus să fie realizată şi o expoziţie de grup care ar reflecta tradiţiile artei moldoveneşti. Ca urmare capitala Belgiei în luna decembrie a avut un şir de evenimente culturale care s-au soldat cu succes: expoziţii, masă rotundă cu lansări de catalog ş.a.
Recent artiştii plastici, membrii Centrului Cultural „ARTELIT” s-au întors din Bruxelles, Belgia de la Simpozionul de Artă „Moldovan Art for Your Heart”. Graţie Ianei Stanţieru, reprezentantul Centrului Cultural „ARTELIT” în regiune a fost posibilă prezentarea imaginii ţării. Demersul vine să prezinte publicului european cine este Moldova, ce prezintă şi cu ce poate veni util şi frumos în Europa. Simpozionul a început la Parlamentul European, unde a avut loc deschiderea expoziției personale a Elvirei Cemortan-Voloşin şi a unei expoziţii de grup ale membrilor Centrului Cultural „ARTELIT”. Convinsă de importanţa şi forţa operelor în care improvizaţia este rezultatul unui îndelungat şi permanent exerciţiu, Elvira Cemortan-Voloşin ne impresionează prin originalitatea şi combinarea diverselor tehnici, prin gama cromatică inedită, pe care o utilizează cu un pronunţat gust estetic. O îmbinare organică a tradiţiilor naţionale cu experienţele culturii artistice moderne caracterizează întreaga creaţie a autoarei. Şi lucrările expuse ale membrilor Centrului Cultural „ARTELIT” denotă repere ale artei naţionale cu o bogată gamă cromatică şi subiecte tradiţionale.
În seara zilei următoare o altă expoziție de artă moldovenească a fost vernisată în incinta Ambasadei Republicii Moldova la Bruxelles. Evenimentele au fost organizate de către parlamentarul european, Siegfried Mureșan, Ambasada Republicii Moldova în Regatul Belgiei în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova în persoana Viceministrului Igor Şarov, Centrul Cultural „ARTELIT” din Republica Moldova, precum şi Cluburile Rotary Chişinău, Interact şi Rotaract.
Natalia Procop, cercetător ştiinţific,
Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM

issuu.com/nataprocop
www.publika.md
www.belgia.mfa.md
issuu.com/smuresan
www.trm.md
www.zdg.md

Comments are closed.