Aripile lui Icar

Categories:  anunt

Motto: ,,Încearcă să privești lumea din perspectiva unui pictor, pătrunzând într-unul dintre miile de universuri artistice’’
O escapadă culturală
Ești gata să fii martorul procesului creator a unui artist? Ești în căutarea unei activități relaxante care îți va îmbogăți cultura general? Sau poate ai sufletul unei artist în căutarea inspirației și dorești ca lumea să îți cunoască talentul?

Alăturați-ne nouă în acest proiect artistic pentru o atmosferă de schimb creativ.
În fiecare zi vei avea parte de un program autentic, dezvoltându-ți abilitățile creatoare alături de artiști din toate țările lumii. Totodată te vei putea familiariza cu tradițiile și obiceiurile diferitor țări, explora natura înconjurătoare, dar cel mai important îți poți dezvolta individualitatea creatoare regăsindu-ți vocea interioară.

Locația desfășurării evenimentului
Loggas Hotel, Sidirochori Kastoria, Greece

Sporirea continuității artei are loc în țara care a pus bazele culturii încă din antichitate – și anume Grecia. Reședința din Kastoria a Centrul Cultural ,,ARTELIT’’ din Republica Moldova în parteneriat cu Loggas Hotel Kastoria te invită la cea de a III-a ediție a evenimentului ,,Aripile lui Icar’’, în perioada 24 septembrie – 3 octombrie 2023. Acest eveniment poartă numele eroului grec, ca fiind simbolul omului de a se depăși pe sine, de a se ridica, în zborul său spre libertate, dorește să ofere independența de creație a pictorilor din mai multe țări pentru împărtășirea viziunilor artistice.

Activități incluse:
Dialoguri culturale între artiști din țări precum România, Elveția, Ucraina, Benin, India ce vor crea o sinteză a artei populare și a celei moderne, și totodată vor răspândi diverse genuri de artă publicului larg. Master-classuri prezentate de artiștii participanți ce vor culmina cu o expoziție a Rezidenței artistice pe data de 26 septembrie, unde toți participanți vor avea șansa să își expună lucrările. Totodată publicul participant va avea șansa să admire lucrările unor artiști în cadrul expozițiilor personale organizate de Galeria Looga’s în cadrul hotelului.

Te așteptăm cu nerăbdare să îți descoperim talentul în cadrul acestui eveniment!

Parteneri ai acestui proiect:
Loggas Hotel Kastoria, Galeria Alexandra’s din București, Uniunea Artiștilor Plastici din Kiev și proiectul „Perspectivă ecologică” al Academiei Naționale de Arte din Lvov.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne pe adresele:
Elvira CEMORTAN-VOLOSIN, Coordonator CC ARTELIT, +373 79 420 655
Adelina NUCA, Critic de artă, +373 60 251 949


EN

The Wings of Icarus

Motto: “Try to see the world from the perspective of a painter, entering one of the thousands of artistic universes”

A cultural escapade
Are you ready to witness the creative process of an artist? Are you looking for a relaxing activity that will enrich your general culture? Or maybe you have the soul of an artist looking for inspiration and want the world to know your talent?

Join us in this art project for an atmosphere of creative exchange.
Every day you will have an authentic program, developing your creative skills with artists from all countries of the world. At the same time, you will be able to familiarize yourself with the traditions and customs of different countries, explore the surrounding nature, but most importantly you can develop your creative individuality by finding your inner voice.

The location of the event
Loggas Hotel, Sidirochori Kastoria, Greece

The enhancement of the continuity of art takes place in the country that laid the foundations of culture since antiquity – namely Greece. The residence in Kastoria of the “ARTELIT” Cultural Center from the Republic of Moldova in partnership with Loggas Hotel Kastoria invites you to the 3rd edition of the “Wings of Icarus” event, from September 24 to October 3, 2023. This the event is named after the Greek hero, as the symbol of man to overcome himself, to rise, in his flight to freedom, he wants to offer the creative independence of painters from several countries for the sharing of artistic visions.

Activities included:
Cultural dialogues between artists from countries such as Romania, Switzerland, Ukraine, Benin, India that will create a synthesis of popular and modern art, and at the same time will spread various genres of art to the general public. Master-classes presented by the participating artists that will culminate with an exhibition of the Artistic Residence on September 26, where all participants will have the chance to exhibit their works. At the same time, the participating public will have the chance to admire the works of some artists in the personal exhibitions organized by Looga’s Gallery in the hotel.

We look forward to discovering your talent at this event!

Partners of this project:
Loggas Hotel Kastoria, Alexandra’s Gallery from Bucharest, the Union of Plastic Artists from Kyiv and the “Ecological Perspective” project of the National Academy of Arts from Lviv.

For more details, contact us at:
Elvira CEMORTAN-VOLOSIN, CC ARTELIT Coordinator, +373 79 420 655
Adelina NUCA, Art Critic, +373 60 251 949

”Saloanele Moldovei”, la o nouă ediție

Categories:  presa

Centrul ”Constantin Brâncuși” din Chișinău găzduiește cea de-a XXXIII-a ediție a concursului de artă plastică contemporană. Evenimentul reunește peste 200 de artiști, a căror exprimare acoperă tehnici diverse – ceramică, broderie, tapiserie, lucrări în sticlă și metal. Expoziția numită ”Saloanele Moldovei” este una dintre cele mai longevive și simbolice manifestări ale artiștilor plastici de pe ambele maluri al Prutului. Read the rest of this entry »

Calendar evenimente 7-13 august, 2023

Categories:  Uncategorized

În săptămâna 7 -13 august, Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă noi evenimente vizuale:
Luni 7 august, de la ora 10, Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia (Bd. Matei Basarab, nr.10) va găzdui vernisajul expoziției “Instantanee cromatice”. Protagonist – pictorul Gheorghe Petre, președintele Filialei Slobozia a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Read the rest of this entry »

LOGGAS HOTEL, Grecia

Categories:  tabere de creaţie

Cazarea masa 55 euro
4 nopti
17.04.2023 plecarea
23 04. 2023 Sosirea la 05+- dimineața

Website: www.loggas-hotel.gr

Media:

Read the rest of this entry »

Muzeul Raional de Istorie Etnografie și Artă din or. Cimișlia celebrează 10 ani de activitate

Categories:  expoziţii personale


Joi, 19 ianuarie 2023, ora 15:00
Consiliul Raional și Muzeul Raional de Istorie Etnografie și Artă din or. Cimișlia
invită la celebrarea unui deceniu de activitate consacrată istoriei, etnografiei și artei.
În cadrul aniversării va avea loc inaugurarea Expoziției personale a pictoriței Elvira Cemortan-Voloșin, cu genericul Merele Albastre și lansarea plachetei Suite de poeme haiku pe motivul luminii și al umbrei de Vlad Chirinciuc, Vice-Președintele Centrului cultural ARTELIT.

Anuala

Categories:  expoziţii reprezentative

Aspecte de la deschiderea expoziției “Anuala” 22 Decembrie 2022.
Galeria Frunzetti, România, Filiala UAP Bacau.

Arta întru susținerea păcii

Categories:  expoziţii reprezentative


8-11 august 2022, Vadul lui Vodă
Simpozion Internațional de Artă cu genericul ,,Arta întru susținerea păcii”.
Read the rest of this entry »

Elvira Ce,ortan-Voloșin: expoziție personala în cadrul lansării plachetei autorului Vlad Chirinciuc “Suite de poeme haiku pe motivul luminii și umbrei”

Categories:  expoziţii personale


La data de 7 mai 2022, în scuarul Universității de Stat din Moldova a avut loc lansarea plachetei autorului Vlad Chirinciuc „Suite de poeme haiku pe motivul luminii și al umbrei” și expoziția personală a doamnei Elvira Cemortan-Voloșin, membră a Uniuniunilor Artiștilor plastici din Republica Moldova și din România, care a fost consacrată susținerii refugiaților din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de către Fundația Pentru Relații Moldo-Japoneze, Centrul Cultural ARTELIT și Vinăria Aurelius.
Tradițional, lansările de carte adună personalități notorii în domeniul științei, culturii și artei. În curtea campusului universitar a fost amenajată expozitia fiind în preajma monumentului Piatra Păcii și aleei de Sakură – simbolul frumuseții efemere a vieții și înnoirii, creînd o atmosferă magică și admirată atât de cadre didactice, diplomați, studenți ai Fundației care studiază limba și cultura japoneză cât și de iubitorii culturii și artei japoneze și invitați de onoare a evenimentului.
La acest eveniment cultural au participat:
Yoshihiro KATAYAMA – Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, Mio SEKIYA – Atasat Politic și Cultural al Ambasadei Japoniei în Republica Moldova, Dr. Claus NEUKIRCH – Șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova, Graham PAUL- Ambasador al Franței în Republica Moldova, Olesia SHEVCHENKO – Soția Ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові, Valentina VOLONTIR – Șefa direcţiei cultură a Municipiului Chişinău, Svetlana BIVOL – președintele Uniunii muzicienilor din RM, director al Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici” din Chișinău, Victor Moraru – dr.hab.prof., membru corespondent, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, Coordonatorul Secției Științe sociale, economice și arte, Aurelian Dănilă – dr.hab. în studiul artelor, director adjunct al Secției Științe sociale, economice și arte a Academiei de Științe a Moldovei, Elena Dabija – Directoarea Centrului Academic Internațional Eminescu, Sergiu Corlat – Prorector al Universității de Stat din Moldova.
Discursuri profunde, cu multe referințe la concepția și conținutul cății au fost prezentate cu multă dedicație de mai mulți oratori, printre care, dl Vitalie Răileanu, poet și critic literar, director al Bibliotecii Onisifor Ghibu, dr. hab. dl Gheorghe Colțun și profesoara Tatiana Colțun, dr. Larisa Gurău, profesoară de limbă română a Departamentului Lingvistică Română și Știință Literară a Universității de Stat, dr. Maria Hadîrcă, Institutul de Științe ale Educației, profesorul de limbă română Valentin Erhan.
La inaugurarea expoziției personale a pictoriței Elvira Cemortan-Voloșin, membră a Uniuniunilor Artiștilor plastici din Republica Moldova și din România au rostit alocuțiuni doamna Valentina Volontir, șefa Direcției Cultură a Primăriei municipiului Chișinău, doamna Victoria Rocaciuc, artist plastic, dr. în studiul artelor, critic de artă, doamna Svetlana Bivol, muzicolog, Președintă a Uniunii Muzicienilor din Moldova, Directoare a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, dl. Aurelian Dănilă dr.hab. în studiul artelor, director adjunct al Secției Științe sociale, economice și arte a Academiei de Științe a Moldovei, dr. Maria Hadîrcă, Institutul de Științe ale Educație, dl Vasile Căpățână, academician, poet și regizor, și alții.
Evenimentul, consacrat susținerii refugiaților din Ucraina a fost urmat de o degustare de spumante și vinuri de excepție, produse de Vinăria Aurelius, fondată și condusă de dl Aurel Morar.
Prezentarea spumantelor și vinurilor de la Vinăria Aurelius a fost făcută de dl Nicolae Luca, fondatorul și directorul Școlii de somelieri din Republica Moldova, asistat de someliera Olesea Gurschi.
Vă mulțumim pentru prezență și aducem sincere Felicitări doamnului Vlad Chirinciuc și doamnei Elvira Cemortan-Voloșin cu prilejul acestui frumos eveniment!

Sursa: https://www.facebook.com/fprmj/posts/pfbid02Wdwvr3zv8VfkEYCWxf4fmEoS7oL22zxuYHZAxnvAMzU9tcJxrbMnQFsHpQzh4BMal

Universul Femeii

Categories:  expoziţii personale

Elvira Cemortan-Voloșin, expoziție personală
Perioada: 17 Iunie – 6 Iulie, 2022
Vernisaj: vineri, 17 iunie 2022, orele 12:00
Locație: Parlamentul Republicii Moldova, Stefan cel Mare si Sfant 105

ARTKASTORIA – 2022

Categories:  simpozion de artă
Tags: ,

Grecia, Kastoria
Descoperirea galeriei de artă ARTELITGALLERY
Din 16. 02. pina la 26.02.
VA INVITAM LA STABILIREA ȘI SHIMBUL DE EXPERIENȚĂ DINTRE ARTIȘTII PLASTICI DIN DIFERITE ȚĂRI.
Detalii se vor anexa.

Si-au dorit sa-si vorbeasca! Moldovencele stabilite in Franta au organizat o adevarata gala la unul dintre cele mai impozante castele de la Paris – VIDEO

Categories:  presa

“Ofemeie.com” este un proiect unic, dedicat tuturor femeilor din diasporă

Categories:  presa


Ofemeie.com este prima și cea mai mare platformă suport din Diasporă. Acest proiect social-cultural este destinat tuturor femeilor din Republica Moldova, cât și din România. Are un scop bine determinat în timp cu posibilitatea de-a se diversifica în dependență de cerințele Viitoarelor Generații.
Cu pași mici, dar siguri putem influența educarea unei Națiuni active și consolidate. Read the rest of this entry »

OFEMEIE.COM și ARTELITGALLERY te invită să fii parte la cel mai incendiar eveniment artistic din Loggas, Grecia

Categories:  manifestări

ohn F. Kennedy spunea: “Dacă arta hrănește rădăcinile culturii noastre, societatea trebuie să îl lase pe artist liber să-și urmeze viziunea indiferent unde îl duce.” Asta a făcut și societatea noastră cu marele artist Elvira Cemortan-Voloşin, a lăsat-o să își viseze picturile, iar apoi să își picteze visele. Cunoscută și apreciată atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ţării, artistul plastic Elvira Cemortan-Voloșin a uimit de-a lungul anilor iubitorii de frumos cu adevărate opere de artă. Săptămâna viitoare, pe 14 septembrie 2021, artistul Elvira Cemortan Voloşin în parteneriat cu platforma Ofemeie.com vă invită la lansarea proiectului cultural International “ARTELITGALLERY”, care va avea loc în incinta Muzeului Privat “ARTELIT”, în cadrul hotelului Kastoria, Loggas, Grecia.

Read the rest of this entry »

OFEMEIE.COM și ARTELITGALLERY te invită să fii parte la cel mai incendiar eveniment artistic din Loggas, Grecia

Categories:  manifestări, presa

John F. Kennedy spunea: „Dacă arta hrănește rădăcinile culturii noastre, societatea trebuie să îl lase pe artist liber să-și urmeze viziunea indiferent unde îl duce.” Asta a făcut și societatea noastră cu marele artist Elvira Cemortan-Voloşin, a lăsat-o să își viseze picturile, iar apoi să își picteze visele. Cunoscută și apreciată atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ţării, artistul plastic Elvira Cemortan-Voloșin a uimit de-a lungul anilor iubitorii de frumos cu adevărate opere de artă. Săptămâna viitoare, pe 14 septembrie 2021, artistul Elvira Cemortan Voloşin în parteneriat cu platforma Ofemeie.com vă invită la lansarea proiectului cultural International „ARTELITGALLERY”, care va avea loc în incinta Muzeului Privat „ARTELIT”, în cadrul hotelului Kastoria, Loggas, Grecia.

Read the rest of this entry »

ARTELITGALLERY UN PROIECT SUPORT PENTRU ARTA FĂRĂ FRONTIERĂ

Categories:  manifestări, presa

Ofemeie.com în parteneriat cu asociația culturală internațională ARTELIT, reprezentată de către artistul plastic Elvira Cemortan-Voloșin, lansează un nou proiect marca Ofemeie.com. Acest proiect cultural este destinat tuturor artiștilor din lume pasionați de artă.
Read the rest of this entry »